top of page
  • mgmoseng

Sensor Globetrotters

Team Sensor Globe er denne uken på rundtur i Trøndelag fra Rørvik - Hitra. Uken startet i Rørvik med Emilsen Fisk før turen gikk ut på merdkanten hos Bjørøya.


Bjørøya avluser denne uken med Wellfighter ombord på M/S Ronja Ocean. I den forbindelse har Sensor Globe vært med i alle de tre brønnene ombord for å måle vannkvalitet og G-krefter i rørlinje inn- og ut under lasting og lossing.Etter datainnhenting ble det gjort analyser og sammenligning i samarbeid med flinke Veterinærer og Fiskehelsebiologer.Turen gikk deretter videre til Sterling White Halibut sitt klekkeri og stamfiskanlegg.Følg med videre for å få med deg hva som skjer resten av uken!


-Team Sensor Globe

Flow with your fish

#Sensorglobe

bottom of page