top of page
  • Forfatterens bildeTeam Sensor Globe

Trådløs Multisensor - Sensor Globe ⏐ Wenberg Fiskeoppdrett

Sensor Globe - Flow with your fish!


Vi i Team Sensor Globe er stolte av å presentere samarbeidet vårt med Wenberg Fiskeoppdrett.


Wenberg Fiskeoppdrett er et fremtidsrettet oppdrettselskap med øyne for ny teknologi, som kan bidra til en mer bærekraftig oppdrettsnæring. Samtlige av våre samarbeidspartnere i Norge er veletablerte oppdrettere langs hele kysten, som jobber målrettet mot produksjonskontroll og fiskens velferd.


Vår trådløse multisensor brukes som et verktøy for å forbedre fiskevelferd ved å gi tilgang til bedre innsikt i hvordan fisken opplever det hver gang den transporteres ut av sitt naturlige habitat. Sensor Globe gjør det mulig å reise med fisken gjennom alle de kritiske punktene og samle inn sanntidsdata fra behandling gjennom rør, pumper, brønnbåt og avlusning. Ved bruk av Sensor Globe kan en redusere dødelighet og gi økt kvalitet langs hele produksjonskjeden.


Sensor Globe er en del av framtiden.. og framtiden er her!


Vi vil benytte anledningen til å takke Wenberg Fiskeoppdrett for et fantastisk samarbeid!

Comentarios


bottom of page