top of page

Kompakt og trådløs multisensor gir ny innsikt i fiskevelferd og vannkvalitet.

App

Sensor Globe gjør det enkelt å identifisere og forbedre problemer knyttet til leveringer, behandlinger og trengeperasjoner. Det er en nyttig teknologi for å avdekke og dokumentere den faktiske tilstanden til dynamisk utstyr; pumper, rør, avlusnings- og brønnbåtsystemer.

Sensor Globe måler pH, oppløst oksygen,vakuumtrykk, temperatur, akselerasjon og støt (G-krefter). Den kan enten flyte, være vektløs eller synke. Kobles via Bluetooth med lang rekkevidde til appen på smarttelefonen eller nettbrettet for overvåking i sanntid, eller den kan logge data offline i månedsvis.

Dette gjør den til et ypperlig verktøy for å
optimalisere, dokumentere eller til og med feilsøke utstyr og prosesser der ingen andre sensorer når frem. Dette bidrar til å øke kunnskapen og løse dagens fiskevelferdsproblemer. Med vår innovative sensor kan du måle:

SG logo

Oppløst oksygen

Tilstrekkelig mengde oppløst oksygen er helt nødvendig for å opprettholde normal metabolisme, vekst og immunfunksjon. For mye (hyperoksi) eller for lite (hypoksi) oksygen vil føre til fysiologisk stress, stagnert vekst, redusert svømmekapasitet eller i ytterste konsekvens død.

Sensor Globe
SG logo

Temperatur

Det er et inverst forhold mellom oppløst oksygen og temperatur, noe som betyr at høyere temperatur = lavere oksygen. Raske temperaturendringer vil føre til endringer i stoffskiftet og svekke immunforsvaret, noe som fører til økt mottakelighet for sykdommer og parasitter.
 

SG logo

G-krefter

Høy akselerasjon og støt med harde overflater kan forårsake en trykkgradient i hjernen og føre til at blodårene brister og det oppstår hjerneblødning. I tillegg til hodeskader er også andre deler av fisken svært utsatt for alvorlige støtskader, for eksempel finner, skjell og bein.

SG logo

pH

Soft Guard

Havet fungerer som et buffersystem som alltid er i likevekt rundt pH 8. Høye tettheter av fisk kan imidlertid endre det lokale nivået. Høy pH kan forårsake osmotisk stress og redusere opptaket av viktige næringsstoffer. Lav pH påvirker ionebalansen, stoffskiftet, veksten og reproduksjonsevnen.

Soft Guard

Spesialdesignet for å simulere fisken din

Soft Guard fungerer som en myk overflate av 12 mm polyuretan rundt Sensor Globen. Dette vil fungere som en beskyttende støtfanger, men også bedre simulere fisk gjennom håndteringsoperasjoner, pumper og rør.

Soft Guard
Soft Guard

Det vil også gjøre det enkelt for brukeren å legge til eller trekke fra ballast/vekt avhengig av hva sensorgloben skal brukes til.


I hovedsak vil det øke fleksibiliteten i bruken samt optimalisere akselerasjons-/støtdata og fiskevelferd under operasjoner.

bottom of page