top of page
Sebastian Deck(1).jpg

Crowding
Companion

Presisjonsovervåking av trengingsoperasjoner

Om


Vi introduserer Sensor Globes Crowding Companion, en revolusjonerende løsning som er klar til å forandre havbruksnæringen. Crowding Companion er et resultat av mange års erfaring og forskning i bransjen, og gir deg bedre innsikt i fiskevelferd og produksjonseffektivitet enn noen gang tidligere.


Crowding Companion er utviklet for å optimalisere trengingsoperasjoner, og er utstyrt med avanserte sensorer og intelligente overvåkingsfunksjoner som gir sanntidsdata om oksygennivå, vannkvalitet og fiskeatferd. Det intuitive oppsettet og brukervennlige grensesnittet gjør det mulig for oppdrettere å ta informerte beslutninger som sikrer optimale forhold for fiskens helse og reduserer stress under kritiske operasjoner.

 
Med sin modulære design og sømløse integrasjon kan Crowding Companion tilpasses ulike oppdrettsmiljøer, og tilbyr en fleksibilitet og pålitelighet som er enestående i bransjen.


Crowding Companion redefinerer hva som er mulig innen havbruksdrift, fra bedre fiskevelferd til økt driftseffektivitet, og baner vei for en ny æra av bærekraftig og lønnsomt fiskeoppdrett.

 

R003.01.CA04.EN01.IS01.1920.TL10min.product.model_set1.png
R003.01.CA03.EN01.IS01.1920.TL20min.product(1).png

Egenskaper
 

 • Konstruert av robuste materialer for å tåle tøffe marine miljøer, noe som sikrer langvarig ytelse.
   

 • Tilbyr full tilpasning av dybden mellom sensorglobusene og de målte parameterne, noe som gir fleksibilitet for å dekke spesifikke overvåkingsbehov.
   

 • Designet for enkel transport og utplassering, noe som forenkler oppsett og drift i akvakulturmiljøer.
   

 • Utstyrt med avanserte sensorer for overvåking av viktige vannkvalitetsparametere, inkludert oppløst oksygen, pH, ledningsevne og temperatur, noe som sikrer omfattende datainnsamling.
   

 • Inkluderer en krantilkobling for presis posisjonering under trengingsoperasjoner, noe som sikrer nøyaktig datainnsamling og analyse.
   

 • Har et dynamisk lysalarmsystem for sanntidsvisualisering av endringer i miljøforholdene, noe som forbedrer situasjonsforståelsen i utkanten av merden eller på landbaserte anlegg.   
   

 • Fullt integrert med en skybasert plattform for sømløs datahåndtering, analyse og deling, noe som gir enkel tilgang til kritisk informasjon.
   

 • Utstyrt med desinfeksjonshylse for enkel kalibrering og rengjøring, noe som sikrer optimal sensorytelse og nøyaktighet.

Dokumentasjon av fiskevelferd


Crowding Companion skiller seg ut med sitt bidrag til å fremme bærekraftig akvakultur. Med sin innovative design og teknologi forbedrer den driftseffektiviteten betydelig, samtidig som den samler inn data om fiskevelferdsindikatorer.

Ved å gi sanntidsinnsikt i vannkvalitet og fiskehelse gjør Crowding Companion det mulig for oppdrettere å optimalisere driften, redusere skader på fisken og fremme ansvarlig forvaltning av akvakulturnæringen gjennom de mest stressende operasjonene.


I tillegg bidrar den slitesterke konstruksjonen og den langsiktige holdbarheten til en mer bærekraftig fremtid for oppdrettsnæringen, i tråd med den økende etterspørselen etter dokumentasjon av fiskevelferd.

R001.01.CA02.EN01.IS01.1920.TL5min.product(1).png
Webdashboard
image (2).png
SG logo
R002.01.CA03.EN01.IS01.1920.TL5min.product(1).png

Hvorfor Crowding Companion?

Crowding Companion revolusjonerer akvakulturdrift ved å tilby sanntidsinformasjon om viktige fiskevelferdsindikatorer, noe som gir oppdretterne mulighet til å håndtere potensielle problemer proaktivt før de eskalerer.


Ved å kontinuerlig overvåke vannkvalitetsparametere som oppløst oksygen, pH, g-krefter og temperatur, i tillegg til biomassekonsentrasjon, sikrer systemet optimale forhold for fiskehelse og vekst under kritiske prosesser som trenging.


Denne proaktive tilnærmingen bidrar til å redusere appetittmangel forårsaket av stressende hendelser under trengingsoperasjoner, noe som til syvende og sist minimerer tap og maksimerer lønnsomheten for oppdretterne. Crowding Companion gir innsikt i fiskevelferd i sanntid, og setter dermed en ny standard for bærekraftig og ansvarlig akvakulturdrift.

Tekniske spesifikasjoner

Litium-ion - 1 år
5 sekunder til 1 time
Kan tilpasses
130 cm
25,3 kg
47 cm
3 til 6
1 til 3

Batteri
Målingsfrekvens
Dybde
Lengde (oppbevaring)
Vekt
Flytende diameter
Parametere
Sensorglober

*Estimert basert på batteristørrelse

Parametere


Oppløst oksygen
Temperatur
Konduktivitet
G-kraft og støt
pH

R003.01.CA04.EN01.IS01.1920.TL10min.product.model_set1.png

Pakker


Pro - Dokumenter fiskevelferdsindikatorer for å redusere stress proaktivt i sjøbasert drift
Precision - Få innsikt i landbaserte operasjoner med sanntidsdata

bottom of page