top of page
  • Writer's pictureTeam Sensor Globe

Sensor Globe - Sanntidsverktøy under Avlusning

Updated: Oct 29, 2022

Denne uken har vi vært ute på trøndelagskysten, nærmere bestemt Frøya og oppdretter Måsøval. Her tok Sensor Globe del i avlusningen og ble sendt sammen med fisk gjennom spylesystemet ombord på behandlingsbåten EA Luma.

Avlusningen innebærer mange deloperasjoner som skal ivaretas, blant annet trengeprosessen.


Den tradisjonelle trengeprosessen er en kompleks operasjon med mange faktorer å hensynta. Målet er å få fisken så skånsomt gjennom prosessen som overhodet mulig, uten store stressbelastninger.


Parallelt skal oppdretter ta hensyn til vannkvalitet, biologi, utstyr, fartøy, behandlingseffekt, velferdsscore og mannskap. Sensor Globe er utformet slik at den kan følge fisken gjennom hele avlusning operasjonen. Den unike utformingen tillater å simulere fisken gjennom hele systemet og være med som et verktøy for metodisk kartlegging og forbedring av bla. fiskeførende rørlinjer. I tillegg kan den flyte med fisken i kastet -og under overflaten, og sende varsler direkte til mannskapet på merdkanten hvis oksygennivåene er suboptimale. Datahistorikken blir lagret og er verdifull i forbedringsarbeid, for å redusere dødelighetsårsaker og optimalisere fiskens velferd i forbindelse med trenging og avlusning.


Beslutningene som blir tatt på merdkanten kan ha store konsekvenser for fisken som blir behandlet. I denne kritiske, men viktige trengeprosessen, kan Sensor Globe følge fisken og sende sanntidsvarsler til oppdretter hvis vannkvaliteten faller utenfor fastsatte grenseverdier.


Sensor Globes trådløse utforming gjør den til et brukervennlig verktøy som tillater oppdretter å ta raske, men viktige beslutninger for at fisken ikke skal utsettes for unødige påkjenninger under hele avlusningsoperasjonen.


"Beslutningene som blir tatt på merdkanten er kritiske og har store konsekvenser for laksen" Sensor Globe velferdssystem hjelper oppdretter med å bevare fiskens velferd.


-Team Sensor Globe

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page