top of page
  • Forfatterens bildeTeam Sensor Globe

Sensor Globe - bruksområder under Avlusning

Før fellesferien var vi med på avlusning hos Fylkesnes Fisk på Bømlo, hvor Sensor Globes ulike bruksområder ble testet under termisk behandling med MS Hordagut.

Fylkesnes Fisk AS er et familieeid oppdrettsselskap lokalisert på Fylkesnes i Bømlo. Selskapet drifter tre matfiskkonsesjoner og har tatt i bruk Sensor Globe som et verktøy i den daglige driften.


Først ut ble Sensor Globes flytemekanisme testet ut under trenging for sanntidsoversikt over vannkvalitet i kastet. Sanntidsdata knyttes direkte opp til Sensor Globe App via smarttelefon for å følge oksygen, pH, temperatur og G-krefter i real-time fra merdkanten. All data lagres som historikk i Sensor Globe App- og Data Dashboard.


Sensor Globe ble deretter ballastert med ekstra vekter for å flyte tungt, men enklere kunne følge fisken gjennom rørgater, pumper, brønn- og avlusning. Dette gir tilgang til smart data og dokumentasjon av hele behandlingsoperasjonen.


Til sist ble én av Sensor Globene ballastert til å synke før den ble kastet ut i merd for å dokumentere vannkvaliteten i nederste sjikt av noten under trengning med kulelenke. Etter endt termisk behandling ble Sensor Globe hentet opp med Lift-Up-system.


Fylkesnes Fisk har øyne for detaljene når det gjelder miljø og håndtering som sikrer fiskens velferd.

«De ulike bruksområdene til Sensor Globe gir tilgang til ny innsikt under transport- og behandlingsoperasjoner.» Erik Fylkesnes.


Les mer om Sensor Globe på www.sensorglobe.no

Commentaires


bottom of page