top of page
  • Forfatterens bildeTeam Sensor Globe

Året 2022 er over, men oppdraget forsetter. Vi oppsummerer året som gikk og kikker fremover.

Året 2022 har vært et begivenhetsrikt år med nye samarbeidspartnere, prosjekter, messer, reiser, konferanser, fellesskap, debatter, lærdom, utvikling, vennskap og mer.Vi er takknemlig for alle våre samarbeidspartnere, bidragsytere og bransjekolleger som har omfavnet Sensor Globe og oppdraget med å bidra til å skape en mer bærekraftig havbruksnæring og et økt fokus på fiskens velferd. Tusen takk!Selv om 2022 er ferdig, fortsetter vi å utvikle vår teknologi! Vi kommer til å følge opp på behandlings-aktivitetene, forskning og samarbeidene som allerede er igangsatt, både lokalt, med våre nordiske partnere og internasjonalt.


Noen høydepunkter fra året som gikk:

  • 2022 var året Sensor Globe tok steget inn den daglige bruken i Norge, Chile, Japan, Australia, Storbritannia, Island, Italia, Portugal, Nederland og USA.

  • Sensor Globe samarbeider med 10 av de 20 største lakseoppdretterne på verdensbasis.

  • På listen over andre arter som har tatt i bruk Sensor Globe finner man, i tillegg til Atlantisk Laks, Amerikansk hummer, Kongekrabbe, Snøkrabbe, Meagre, Østers, Reker, Torsk, Kveite, Gulhaleflyndre, Ørret, Kongemakrell, Sea bass og Sea bream.

  • 2022 var året Sensor Globe tok fart langs Norskekysten og er i bruk helt fra Finnmark i nord til Flekkefjord i sør.Sensor Globes visjon har engasjert fiskehelsemiljøer langs hele kysten: Vår visjon om nytenking, mobilitet og smart teknologi kan bidra til bedre fiskens velferd hver gang den skal behandles og transportertes har blitt trukket frem i engasjerte fagmiljø og media.


I året som kommer vil vi fortsette å arbeide mot et helhetlig velferdssystem og bygge på grunnlaget som har blitt lagt i 2022. Vi ser frem til å dele inspirerende prosjekter, innsikter og etter hvert lansere nye produkter/tjenester – og å få fremtiden et steg nærmere nåtiden. Følg med!- Godt Nyttår!

Team Sensor Globe

コメント


bottom of page